Nya HD-resultat!

Då vi aktivt arbetar för att föda upp
sunda hundar, är det mycket glädjande att kunna konstatera att
7 av 7 röntgade individer av 8 ur O-kullen nu är röntgade med
godkänt resultat!

/Solbritt & Benny